caritas.gif

Jobbar du med rätt saker?

Företagsledares uppdrag är att driva och utveckla verksamheten samt att rekrytera och entusiasmera personalen, allt i syfte att generera intäkter och vinst.

Men för de flesta företagsledare, särskilt i mindre noterade företag, ser verkligheten annorlunda ut. De tvingas lägga en stor del av sin tid på frågor som förvisso är viktiga, men som inte genererar intäkter eller driver verksamheten framåt.

Frågor som underlag till styrelsen, kvartalsrapportering, årsredovisningar, intern ekonomistyrning, bolagsjuridik och noteringsregler tar i de flesta mindre företag uppemot en tredjedel av företagsledarens arbetstid.

Därför finns Caritas. Vi avlastar företagsledaren så att han eller hon får ökad möjlighet att lägga tid där den ger bäst effekt – att driva och utveckla verksamheten.

 

caritas-tarta-2.gif

Bara hälften av VD:s arbetstid används till att driva och utveckla verksamheten.

Läs mer om hur Caritas kan frigöra tid!

Adress: Box 7078, 103 87 Stockholm  |  Besöksadress: Norrlandsgatan 16  |  Telefon: 070-763 19 13